L’Ardutrònik és l’evolució del Traditrònik però amb una tecnologia més actual. El que hem fet és la mateixa idea però utilitzant un Arduino.

L’Ardutrònik és un seqüència de 4 temps regulats per un potenciòmetre que determina la velocitat d’aquesta (tempo). Aquests 4 temps, cada un disposa d’una entrada analògica (potenciòmetre) que li varia la senyal d’entrada.

A partir d’aquesta senyal d’entrada li hem assignat un valora a la senyal de sortida per tal de canviar el so (to).

També hi hem posat quatre interruptors per anul.lar el so en qualsevol dels quatre temps de la seqüència.

També senyalitzem amb leds els quatre temps per saber en quin temps estem en cada moment i poder controlar de forma visual el tempo amb el que anem.

Com que utilitzem un Arduino i disposem de més entrades, també hi hem posat un interruptor/polsador ( ON OFF (ON)) per tal de poder modificar la seqüència, així si el posem en qualsevol de les dues posicions ens varia la seqüencia.

Esquema electrònic de l’Ardutrònik

Esquema electònic de l'Ardutrònik

Descarrega-te’l en format PDF: Esquema electrònik de l’Acorditrònik

Codi font

Podeu descarregar el codi font des d’aquest enllaç: codi font

L’Ardutrònik és l’evolució del Traditrònik però amb una tecnologia més actual. El que hem fet és la mateixa idea però utilitzant un Arduino.

L’Ardutrònik és un seqüència de 4 temps regulats per un potenciòmetre que determina la velocitat d’aquesta (tempo). Aquests 4 temps, cada un disposa d’una entrada analògica (potenciòmetre) que li varia la senyal d’entrada.

A partir d’aquesta senyal d’entrada li hem assignat un valora a la senyal de sortida per tal de canviar el so (to).

També hi hem posat quatre interruptors per anul.lar el so en qualsevol dels quatre temps de la seqüència.

També senyalitzem amb leds els quatre temps per saber en quin temps estem en cada moment i poder controlar de forma visual el tempo amb el que anem.

Com que utilitzem un Arduino i disposem de més entrades, també hi hem posat un interruptor/polsador ( ON OFF (ON)) per tal de poder modificar la seqüència, així si el posem en qualsevol de les dues posicions ens varia la seqüencia.

Esquema electrònic de l’Ardutrònik

Esquema electònic de l'Ardutrònik

Descarrega-te’l en format PDF: Esquema electrònik de l’Acorditrònik

Codi font

Podeu descarregar el codi font des d’aquest enllaç: codi font

http://vimeo.com/86115193

L’Ardutrònik és l’evolució del Traditrònik però amb una tecnologia més actual. El que hem fet és la mateixa idea però utilitzant un Arduino.

L’Ardutrònik és un seqüència de 4 temps regulats per un potenciòmetre que determina la velocitat d’aquesta (tempo). Aquests 4 temps, cada un disposa d’una entrada analògica (potenciòmetre) que li varia la senyal d’entrada.

A partir d’aquesta senyal d’entrada li hem assignat un valora a la senyal de sortida per tal de canviar el so (to).

També hi hem posat quatre interruptors per anul.lar el so en qualsevol dels quatre temps de la seqüència.

També senyalitzem amb leds els quatre temps per saber en quin temps estem en cada moment i poder controlar de forma visual el tempo amb el que anem.

Com que utilitzem un Arduino i disposem de més entrades, també hi hem posat un interruptor/polsador ( ON OFF (ON)) per tal de poder modificar la seqüència, així si el posem en qualsevol de les dues posicions ens varia la seqüencia.

Esquema electrònic de l’Ardutrònik

Esquema electònic de l'Ardutrònik

Descarrega-te’l en format PDF: Esquema electrònik de l’Acorditrònik

Codi font

Podeu descarregar el codi font des d’aquest enllaç: codi font

Aconsegueix el kit de construcció

Si vols comprar el kit de construcció de l’Ardutrònik ho pots fer aquí: Kit construcció ardutrònik